top of page
Prince Academy โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าชายไฮโซ เล่ม 1
 
REVIEW:

"เรื่องราวป่วนปนฮาของก๊วนเจ้าชายสุดหล่อ ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนโมมอส เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ แต่ในความต่างนั้นก็แฝงด้วยมิตรภาพน่ารักๆ ของเหล่าเจ้าชาย ที่อ่านแล้วฟินจนต้องอมยิ้ม"

 
HIGHLIGHTS:​

หนังสือการ์ตูนขายดีจากประเทศมาเลเซีย

bottom of page