top of page
คนสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องคิดบวก
REVIEW:

"ถอดชุดเกราะ "คิดบวก" เปลี่ยนตัวเองให้เป็นธรรมชาติอย่างที่คุณเป็น เพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดออกมาใช้"

HIGHLIGHTS:​

​นักเขียน เป็นผู้คิดค้นวิถีแบบ "ทสึจิ" ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร และนักกีฬาชั้นนำ

bottom of page