top of page
New Aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดี ๆ
REVIEW:

"Live smarter now to live better forever - ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันหน้า"

HIGHLIGHTS:​

​หนังสือคู่มือสำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับ การเป็นผู้สูงวัยอย่างสตรอง

bottom of page