top of page
SER-SWR 5: รักอมตะก้องโลก โรเมโอกับจูเลียต + MP3
 
REVIEW:

"รู้จักโรเมโอกับจูเลียตมานานแล้ว เคยดูหนังด้วย อยากอ่านภาษาอังกฤษแต่ฉบับ original ไม่ไหว ยากเกิ๊น มีฉบับอ่านนอกเวลาแบบนี้โอเคเลย ได้กำลังใจอ่านฉบับเต็มละ"

HIGHLIGHTS:​
  • ​หนังสืออ่านนอกเวลาพร้อมแถบศัพท์ด้านข้าง อ่านง่ายไม่ต้องเปิดพจนานุกรม

  • ฝึกฟังด้วย MP3

  • วรรณกรรมอมตะของเชกสเปียร์ เรื่องราวความรักท่ามกลางความแค้นของสองตระกูล

bottom of page