top of page
คิด พูด ทำ วิถีแจ็ค หม่า Never Give Up : Jack Ma in His Own Words
REVIEW:

"รวบรวมคำคมจากแจ็ค หม่าผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือรวบรวมวาทะของชายผู้ปฏิวัติการตลาดและโลกอีคอมเมิร์ช แค่ได้อ่านก็รู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไป

bottom of page