top of page
SE-ED Flash Cards ของใช้ในบ้านของหนู
 
REVIEW:

"เก่่งศัพท์ จำหมวดของใช้ในบ้านแม่น ต้อง Flash Card เท่านั้น"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือพร้อมบัตรคำศัพท์สุดคุ้ม! เตรียมความพร้อมหนูน้อยเก่งอังกฤษ
ด้วยบัตรภาพถ่ายจากภาพจริง สร้างคลังศัพท์ 56 คำ หมวดของใช้ในบ้าน
เช่น couch,toothpast ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
เรียนรู้ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา
ศัพท์พร้อมความหมาย และข้อมูลเสริมความรู้เกี่ยวกับศัพท์
โดยมีแถบสีบอกหมวดและหมายเลขคำศัพท์ให้หยิบใช้งานง่าย!

bottom of page