top of page
SE-ED Flash Cards เครื่องแต่งกายของหนู
 
REVIEW:

"เก่งศัพท์ จำหมวดเครื่องแต่งกายแม่น ต้อง Flash Card เท่านั้น"

HIGHLIGHTS:​

"หนังสือพร้อมบัตรคำศัพท์สุดคุ้ม! เตรียมความพร้อมหนูน้อยเก่งอังกฤษ
 ด้วยบัตรภาพถ่ายจากภาพจริง สร้างคลังศัพท์ 56 คำ หมวดเครื่องแต่งกาย 
เช่น T-Shirt,Jeans,Scarf 
เรียนรู้ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา
 ศัพท์พร้อมความหมาย และข้อมูลเสริมความรู้เกี่ยวกับศัพท์ 
โดยมีแถบสีบอกหมวดและหมายเลขคำศัพท์ให้หยิบใช้งานง่าย!"

bottom of page