top of page
SE-ED Flash Cards ผลไม้และถั่ว
 
REVIEW:

"เพลิดเพลินกับบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาพจริงสีสวยสดใส แถมมีคำถามด้านหลังบัตรให้ฝึกคุยกับเด็กๆ ง่ายต่อการใช้งาน"

HIGHLIGHTS:​
  • หนังสือพร้อมบัตรคำศัพท์สุดคุ้ม! เตรียมความพร้อมหนูน้อยเก่งอังกฤษ ด้วยบัตรภาพถ่ายจากภาพจริง

  • สร้างคลังศัพท์ 56 คำ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

  • เรียนรู้ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา ศัพท์พร้อมความหมาย และข้อมูลเสริมความรู้เกี่ยวกับศัพท์ โดยมีแถบสีบอกหมวดและหมายเลขคำศัพท์ให้หยิบใช้งานง่าย!

  • หนังสือคู่มือการใช้บัตรคำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

  • เทคนิคการฝึกเด็กเก่งศัพท์ด้วยบัตรคำ

  • แนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู

  • แนวประโยคสนทนา ฝึกถาม-ตอบแบบง่ายๆ เพื่อต่อยอดทักษะฟัง-พูด

  • Word List รวมศัพท์ 56 คำ สำหรับทบทวนความรู้

bottom of page