top of page
SE-ED Flash Cards อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม
 
REVIEW:

"เก่งศัพท์ จำหมวดขนมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มแม่น ต้อง Flash Card เท่านั้น"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือพร้อมบัตรคำศัพท์สุดคุ้ม! เตรียมความพร้อมหนูน้อยเก่งอังกฤษ
ด้วยบัตรภาพถ่ายจากภาพจริง สร้างคลังศัพท์ 56 คำ หมวดอาหาร ขนม เครื่องดืม
เช่น Red Curry, Fried Mackerel
เรียนรู้ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา
ศัพท์พร้อมความหมาย และข้อมูลเสริมความรู้เกี่ยวกับศัพท์
โดยมีแถบสีบอกหมวดและหมายเลขคำศัพท์ให้หยิบใช้งานง่าย!


 

bottom of page