top of page
SER-DHR 5: รักต้องห้ามของอันนา คาเรนีนา + CD
REVIEW:

"ถึงจะผิดกันทั้งสองฝ่าย แต่สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่กลับลงโทษผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว"

HIGHLIGHTS:​

อ่านสนุก เก่งอังกฤษ ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ ชุด "SE-ED Genius Readers" อัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

  • ออกแบบให้อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

  • แบ่งระดับยากง่าย 5 ระดับ ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม

  • อ่านสนุก ไม่สะดุด ด้วยคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า

  • CD ฝึกฟัง-พูด พร้อมแบบฝึกหัดฟังท้ายเล่ม

- แปลประโยคยาก อธิบายไวยากรณ์ เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัดท้ายบท
"อันนา" หญิงสูงศักดิ์ผู้งดงาม ถูกโชคชะตาพัดพาให้มีความรักลึกซึ้งกับ "เคานต์วรอนสกี" นายทหารหนุ่มอนาคคไกล แต่ใครเล่าจะเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ เพราะเธอกำลังนอกใจสามี! รักต้องห้ามจะมีจุดจบอย่างไร เมื่ออันนาต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะสังคมผู้ดีรอบกาย และนรกในใจของเธอเอง

bottom of page