top of page
SER-SWR 4: มนุษย์ล่องหน The Invisible Man + MP3
REVIEW:

"เก่งอังกฤษจากเรื่องราวสุดประทับใจจากวรรณกรรมอมตะก้องโลก"

HIGHLIGHTS:​

อ่านอังกฤษ เก่งอังกฤษ ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ ชุด SE-ED World Readers หนึ่งในโครงการ SE-ED Enjoy Reading

  • อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

  • แบ่งระดับยากง่าย ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม

  • แปลศัพท์หน้าต่อหน้า พร้อมแปลประโยคสำคัญ

  • MP3 ฝึกฟัง-พูด

"แจ็ก กริฟฟิน" นักวิทยาศาสตร์ยอดอัจฉริยะ คิดค้นสูตรทดลองให้ตัวเองล่องหนหายตัวได้ ทว่า การค้นพบที่โลกต้องตะลึงกลับนำมาซึ่งหายนะของคนรอบกาย เมื่อแจ็กลุ่มหลงในอำนาจเกินไปและนำไปใช้ในทางที่ผิด แล้วใครจะช่วยยับยั้งเขาไว้กันล่ะ? ติดตามร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ในเล่ม

bottom of page