จับตายวายร้าย English Exams
REVIEW:

"เล่มนี้เจาะลึกแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ, การสอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่!"

HIGHLIGHTS:​

รวบรวมแนวข้อสอบครบถ้วน เช่น Dialogs, Meaning in Context, Meaning Recognition, Sentence Completion, Error Identification, Error Correction, Grammar and Structure, Cloze Test Reading Comprehension, Paragraph Writing, Paragraph Organization, Signs, Notices and Graphs