top of page
จับตายวายร้าย GAT & ADMISSION : VOCAB
REVIEW:

"เป็นหนังสือที่รวมรวมแนวข้อสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็น  ฝึกทำบ่อยๆ รับรองได้คะแนนพาร์ทคำศัพท์เต็มแน่นอน"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษหมวดคำศัพท์ ครอบคลุมคำศัพท์ที่นำออกสอบมากที่สุดทั้งในสนามสอบ GAT, ADMISSIOM, O-NET, 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกประเภท รวมถึงการสอบ SAT, TOEIC, TOEFL ด้วย

bottom of page