top of page
ติวเข้มแนวข้อสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6
REVIEW:

"เตรียมความพร้อมทำข้อสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านเล่มนี้รับรองได้คะแนนเต็มแน่นอน"

HIGHLIGHTS:​

ฝึกทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในรูปแบบที่แตกต่างกันกว่า 60 แบบฝึกหัด มากกว่า 1,000 ข้อ เฉลยพร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ เสริมเกร็ดความรู้เพิ่มคลังศัพท์ให้มากขึ้น 

 

มีดัชนีคำศัพท์แยกเป็นหมวด เช่น หมวดสัตว์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ ผัก อาชีพ สถานที่ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ยานพาหนะและการเดินทาง

bottom of page