top of page
PLAN Z (ไม่มี) ตำแหน่งใหญ่ในบริษัทสำหรับผู้หญิง...?
REVIEW:

""จงทำงานอย่างฉลาด และเอาชนะอย่างสง่างาม" เคล็ดลับการใช้สมองและสัญชาตญาณความเป็นผู้หญิง เพื่อคว้าความสำเร็จในชีวิตมาได้อย่างสง่างาม"

HIGHLIGHTS:​

ผู้เขียนเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกของฮุนได มอร์เตอร์ / กรรมการบริษัทที่อายุน้อยที่สุดของแอลจี อิเลกทรอนิกส์

bottom of page