top of page
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์
 
REVIEW:

"อ่านแล้วจะเข้าใจว่า เด็กรุ่นใหม่แตกต่างจากพวกเราอย่างไร การศึกษาแบบไหนที่จะเหมาะสมกับพวกเขาในยุคนวัตกรรมแบบนี้ แล้วพวกผู้ใหญ่เองจะปรับตัวอย่างไรไม่ได้ตกงาน "

HIGHLIGHTS:​

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  คือยุคแห่งการบูรณาการสหวิทยาการ ยุคสมัยแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแหล่งความรู้มหาศาล เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นใจจากนวัตกรรมเด่น ๆ เราจะนำเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้กับการเรียนรู้และสอดคล้องกับทักษะที่ยุคสมัยใหม่ต้องการได้อย่างไร

bottom of page