top of page
ชุดสนุกคิด เก่งวิทย์ใน 10 นาที : What? & Why? วิทยาศาสตร์แสนสนุก
REVIEW:

"ผู้เขียนยกเรื่องราวรอบตัวที่ชวนสงสัยมาตั้งเป็นคำถาม-คำตอบแนววิทยาศาสตร์ โดยถามตอบสั้น ๆ สรุปเนื้อหาได้ใจความและให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไม่ให้น่าเบื่อ โดยแบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็น 5 บท ได้แก่ ความลับของโลกและจักรวาล สำรวจร่างกายของเรา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์น่าสนุก เรื่องน่ารู้รอบตัว พร้อมภาพประกอบน่ารักช่วยอธิบายเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย "

HIGHLIGHTS:​

เนื้อเรื่องสนุก ดึงเอาเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจมาตั้งคำถาม โดยอธิบายคำตอบที่เป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่าย พร้อมภาพวาดประกอบช่วยขยายความให้เด็กอ่านแล้วเห็นภาพตาม อีกทั้งเนื้อหาบางบทมีการ์ตูนช่องที่มีมุกขำขันมาสอดแทรกเนื้อหาให้สนุก อ่านแล้วไม่ง่วง

bottom of page