top of page
สนุกคิด เก่งวิทย์ใน 10 นาที : What? & Why? วิทยาศาสตร์น่าค้นหา
REVIEW:

"สรุปคำถามวิทยาศาสตร์จากหลากหลายหมวดความรู้ ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ รวมทั้งเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับร่างกาย เรื่องน่าพิศวงของสัตว์ และเรื่องน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกคิดและสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน "

HIGHLIGHTS:​

ตอบคำถามวิทยาศาสตร์น่ารู้ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องยากให้เด็ก ๆ เข้าใจง่ายขึ้น  พร้อมภาพประกอบสวยงาม

bottom of page