top of page
Tips for Top 9 วิชาสามัญ TCAS คณิต 1 ครูพี่ชาติ
REVIEW:

มีทริคการทำข้อสอบที่ใช้ได้จริง ฝึกวิเคราะห์โจทย์ และแนะนำวิธีทำข้อสอบให้ทันเวลาและได้คะแนนมาก ยังมีข้อสอบอีก 2 ชุดให้ลองทำก่อนลงสนามจริง พร้อมเฉลยละเอียด บอกสูตรหรือสมบัติที่ต้องใช้ในข้อนั้น เพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

HIGHLIGHTS:​

"สรุปเนื้อหาและสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบ 9 วิชาสามัญ คณิต 1 สำหรับการยื่นคะแนน TCAS รอบที่ 2 และ 3 
ในเล่มมีการแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก เช่น การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ การวิเคราะห์โจทย์ 
เพื่อทำข้อที่ง่ายและได้คะแนนมากก่อน ตามแบบฉบับครูพี่ชาติ พร้อมแนวข้อสอบ 2 ชุด"

bottom of page