top of page
Big Potential
REVIEW:

"การแข่งขันแย่งชิงเพื่อเป็นที่หนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไป หนังสือเล่มนี้เป็นการเสาะหาพรมแดนแห่งศักยภาพของมนุษย์และเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแสวงหาไปด้วยกัน"

HIGHLIGHTS:​

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพของตัวเองจากศักยภาพขั้นต่ำสู่การมีศักยภาพขั้นสูง 

  • เขียนโดยนักวิจัยด้านความสุข 

  • หนึ่งใน TED Talks ที่มียอดวิวสูงถึง 20 ล้านวิว 

  • นักเขียนหนังสือขายดีของ New York Times 

  • ขายดีกว่า 11 ประเทศ

bottom of page