top of page
Kitty Candy Girls เล่ม 20 : โอ้โห! มีมารยาทดีได้ง่ายจัง
REVIEW:

"เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ระหว่างตอนได้อย่างลงตัวเข้ากับเนื้อหา เช่น การพูดจาสุภาพ ตามหาคนต้นแบบ ทำตัวให้น่ารัก การควบคุมอารมณ์ การควบคุมตนเอง การปรับความเข้าใจ ฯลฯ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าควรแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไรให้เป็นเด็กดี มีมารยาท รู้จักควบคุมจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง และเมื่อมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อน ควรคลี่คลายปัญหาอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี"

HIGHLIGHTS:​

เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีแก่เด็กผู้หญิงในช่วงก่อนวัยรุ่นระดับประถมปลาย

bottom of page