top of page
เก่งศัพท์ฉบับไม่เปลืองสมอง
REVIEW:

"รู้ลึกเรื่องศัพท์ ฉบับขุดยันรากคำ ผ่านการจดจำความหมายทั้ง Root (รากศัพท์) Prefix (คำอุปสรรค) และ Suffix (คำปัจจัย)  ช่วยเชื่อมโยงความหมายของศัพท์ได้ง่าย เรียนรู้ศัพท์ได้ไว พร้อมประโยคตัวอย่างและคำแปล ช่วยให้เข้าใจความหมายและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น 
แค่รู้รากคำ ศัพท์คำไหนๆ ก็ไม่ยากเกินเข้าใจ!"

HIGHLIGHTS:​

รู้ยันรากศัพท์ จำแม่นฟอร์เอเวอร์ พร้อม MP3 ดาวน์โหลดฟรี!

bottom of page