top of page
สำเร็จแน่ แค่อัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิต
REVIEW:

"ผู้เขียนเชื่อว่า เราสามารถทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ โดยการปรับเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดีอย่างที่ต้องการ เทียบได้กับการ Up Version ของ software คอมพิวเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง"

HIGHLIGHTS:​​​

เขีียนโดย นายแพทย์ชาติชาย พฤกษาพงษ์ ศัลยแพทย์มือดี ผู้อยากถ่ายทอดในสิ่งที่คิดว่าดี และน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน

 

bottom of page