top of page
"พูดอังกฤษง่ายๆ สไตล์หมีๆ Easy English with Kuma-san
"
REVIEW:

"เพียงแค่ภาษาอังกฤษไม่กี่คำ ก็นำไปใช้โต้ตอบชาวต่างชาติได้แล้ว!"

HIGHLIGHTS:​​​
  • "ฝึกสนทนาอังกฤษไปกับ Jibun Tsukkomi Kuma!

  • รวบรวมประโยคสนทนาแบบง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ประโยคไม่ยาว โครงสร้างไม่ซับซ้อน

  • กลเม็ดเคล็ดลับฉบับเข้าใจง่าย นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  • พร้อมเสริมศัพท์ สำนวน และประโยคน่ารู้ควรจำ"

 

bottom of page