top of page
Super Easy Conversation อังกฤษสั้น ง่าย พูดได้คล่อง
REVIEW:

"เรียนภาษากันใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยก็ไม่แย่นะ เล่มนี่เขาสอนกันตั้งแต่เรื่องไวยากรณ์ที่เราเรียนกันมาแต่เด็ก แต่เป็นไวยากรณ์แบบรวบรัด กระชับ ทำให้เข้าใจง่าย แล้วตัวอย่างสถานการณ์ที่ยกมาให้เห็นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะนักเขียนก็หยิบยกเอาสิ่งที่เขาเจอจริง ๆ ตอนไปใช้ชีวิตที่อเมริกามาให้ดู เรียกได้ว่า สั้น ง่าย เอาไปพูดได้คล่องสมชื่อหนังสือ"

 
HIGHLIGHTS:​​​

"มาเรียนรู้ภาษาแบบสั้นกระชับ ด้วยการเรียนรู้ทีละ STEP พร้อมตัวอย่างบทสนทนาแบบจุใจ!

  • ไวยากรณ์พื้นฐาน 15 แบบ ที่ใช้กันเป็นประจำ ไม่ซับซ้อน มีทั้งรูปอดีตไปจนถึงรูปอนาคตกริยาเบสิก 45 คำ ศัพท์หนึ่งคำมีความหมายตั้งหลายอย่าง รู้ความหมายของแต่ละคำไว้ เอาไปใช้ได้หลายสถานการณ์

  • รูปประโยค 55 แบบ ที่เปลี่ยนแค่คำศัพท์บางตัว ก็สามารถสนทนากับคนอื่นได้ทั้งวัน

  • ส่งท้ายด้วย โบนัสพิเศษ! รวบรวมประโยคและวลีที่ใช้เพียงศัพท์ไม่กี่คำสนทนาตอบโต้กันในชีวิตจริง"

bottom of page