top of page
จับตาย! วายร้าย Reading Comprehension & Cloze Passages
REVIEW:

"ฝึกทำข้อสอบ Reading เล่มนี้เล่มเดียวก็จบแล้ว! เพราะเป็นข้อสอบที่ไว้ฝึกทำโจทย์ได้หลายการสอบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ หรือจะ TOEIC, TOEFL ก็ได้! เฉลยก็เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป๊ะ ๆ ตามสไตล์อาจารย์ทีวี"

HIGHLIGHTS:​​​
  • "ตะลุยข้อสอบ Reading Comprehension และ Cloze Passages เพื่อลุยสนามสอบ GAT/O-NET/9 วิชาสามัญ/TU-GET/CU-TEP/TOEFL/TOEIC/ SAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด จุใจกว่า 600 ข้อ!

  • จับเทคนิค Reading Tactics (8 Fs) ที่ตรงประเด็น พร้อมสอบให้ฉลุย

  • เหมือนข้อสอบจริงทุกประการ ทั้งเนื้อหาและระดับความยากง่าย โดยยึดหลักทฤษฎี Evidence-Based Reading และ Integrated Reading Skills"

bottom of page