top of page
ยีราฟน้อยหาเพื่อนเล่น
REVIEW:

นิทานเกี่ยวกับยีราฟน้อยที่อยากมีเพื่อนเล่น จึงหาทางผูกมิตรกับสัตว์ต่าง ๆ โดยการปลอมตัวเป็นสัตว์ชนิดนั้น ๆ เช่น คุณนกกระจอกเทศ คุณจระเข้ คุณสิงโต คุณช้าง แต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนยอมเป็นเพื่อนเล่นกับยีราฟน้อยเลย ยีราฟน้อยเสียใจมากจึงกลับไปอยู่ตัวเดียวเงียบ ๆ แต่สุดท้ายแล้วสัตว์ต่าง ๆ ก็เห็นในความพยายามและยอมรับในความแตกต่างของยีราฟน้อยได้ จึงยอมมาเป็นเพื่อนเล่นกับยีราฟน้อย

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็ก ๆ รู้ว่า ถึงสัตว์แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

HIGHLIGHTS:​​​

นิทานสัตว์น้อยน่ารัก พร้อมพัฒนาทักษะ EF

EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)

AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) และ

Critical Thinking (การคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล)

ให้กับคุณหนู ๆ

bottom of page