top of page
เก่งศัพท์อังกฤษด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน
Super English Vocab Calendar
REVIEW:

รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวันไว้ในรูปแบบปฏิทิน 12 เดือน 12 หมวด อาทิ ผู้คน, บ้าน, กีฬา, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องแต่งกาย, การคมนาคม, ธรรมชาติ, ตัวเลข และอาณาจักรสัตว์ พร้อมดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์เสียง MP3 ฝึกออกเสียงเป๊ะตามสำเนียงเจ้าของภาษา

HIGHLIGHTS:​​​

ท่องศัพท์อังกฤษใครว่ายาก!! หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การท่องศัพท์เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน แล้วคลังศัพท์อังกฤษของคุณก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว!

bottom of page