top of page
ไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอ แค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็ง
REVIEW:

"รวม 30 บทความสร้างแรงบันดาลใจ ที่เรียงร้อยด้วยถ้อยคำเรียบง่าย แต่ลึกซึ้งด้วยมุมคิดดี ๆ ที่บางทีเราอาจหลงลืม   ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้เขียนในหลากหลายแง่มุมของชีวิต ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ความรัก การรู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเอง วิธีปลดล็อกใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา ฯลฯ พร้อมภาพประกอบสีน้ำที่ช่วยสื่ออารมณ์และความหมายดี ๆ "

 
HIGHLIGHTS:​​​

"ผลงานเล่มล่าสุดของ คิดมาก ผู้เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 9 แสนคน และในทวิตเตอร์กว่า 2.1 ล้านคน"

bottom of page