top of page
อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 1
REVIEW:

การกำเนิดใหม่ในร่างเดิมของอริสเทีย ลา โมนิก บุตรตรีผู้เป็นความภาคภูมิใจของตระกูล และว่าที่จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิตามโองการสวรรค์ อริสเทียต้องฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตอันโหดร้ายของตนเองและตระกูล ไม่ให้เดินไปสู่จุดจบแห่งหายนะซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง

 
HIGHLIGHTS:​​​

หนังสือนิยายชื่อดังที่มีจำนวนผู้เข้าชมในเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีไต้ถึง 11 ล้านคน และมีจำนวนผู้แนะนำถึง 2.3 แสนครั้ง

bottom of page