top of page
คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation
REVIEW:

อ่านง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง ใครอยากเก่งอังกฤษเล่มนี้

ห้ามพลาดเลย!

HIGHLIGHTS:​​​

รวบรวมบทสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ทั้งสนทนาแบบตัวต่อตัว พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรือเม้าท์ผ่านห้องแชตออนไลน์ ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์

• บ้านของเรา

• การคมนาคม

• การท่องเที่ยว

• ชีวิตในโรงเรียน

• ที่ทำงาน

• ร้านอาหาร

• งานเลี้ยงสังสรรค์

• ชุมชนรอบตัว

• ฯลฯ

bottom of page