top of page
Tuesdays with Morrie
วันอังคารแห่งความทรงจำกับ
ครูมอร์รี
 
REVIEW:

บันทึกถึงครูมอร์รี ครูผู้เป็นครูจวบจนวาระสุดท้าย

ผู้สอนให้มิตซ์รู้ถึง "ความหมายแห่งชีวิต"

HIGHLIGHTS:​​​

-ปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้ว 31 ภาษา ใน 36 ประเทศทั่วโลก

-ซีเอ็ดเคยพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งแรกปี พ.ศ.2543 และพิมพ์ฉบับครบรอบ 10 ปี พ.ศ.2553

-ฉบับนี้เป็นฉบับครบรอบ 20 ปีของการตีพิมพ์ครั้งแรก

bottom of page