top of page
จำศัพท์คล่อง ท่องง่าย
ด้วย Mind Mapping
REVIEW:

หนังสือสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ Mind Map ทำให้เราจำคำศัพท์เยอะ ๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะเวลาจำเราจะจำเป็นภาพโยงต่อไปหาศัพท์คำอื่นเรื่อย ๆ ที่สำคัญคือประโยคตัวอย่างเยอะมาก ทำให้เรามีไอเดียการเอาไปใช้ต่อได้แบบไม่ต้องใช้ประโยคซ้ำซาก

HIGHLIGHTS:​​​

เปลี่ยนวิธีจำคำศัพท์จากการท่องจำเหมือนหุ่นยนต์ ให้เป็นการจำด้วยแผนภาพ Mind Mapping

- เพิ่มวงคำศัพท์ จดจำได้ทั้งศัพท์ความหมายเหมือน (synonym) และความหมายต่าง (antonym)

- สำนวนและวลีที่คุ้นหู แต่อาจยังไม่คุ้นความหมาย จึงมาพร้อมประโยคตัวอย่างมากมาย ที่สื่อความหมายแบบเดียวกันและตรงกันข้าม

- มี MP3 ให้ดาวน์โหลดฟรี!

bottom of page