top of page
เส้นทางไต่ฝัน
The Ride of a Lifetime
 
REVIEW:

โรเบิร์ต ไอเกอร์ ซีอีโอแห่งบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ ได้แบ่งปันบทเรียนการทำงานที่เขาเรียนรู้มาตลอดระยะเวลา 45 ปี ตั้งแต่เริ่มทำงานที่ตำแหน่งงานล่างสุดของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ ABC สู่การเป็นซีอีโอเดอะวอลต์ดิสนีย์และเป็นผู้นำของพนักงานกว่า 200,000 คน

HIGHLIGHTS:​​​

― #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

― หนังสือด้านธุรกิจที่บิล เกตส์แนะนำให้อ่าน

― เขียนโดยซีอีโอดิสนีย์ หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของนิตยสาร Time ประจำปี 2019

― เคยขึ้นอันดับ 1 ในเว็บไซต์แอมะซอน หมวดหมู่หนังสือดังนี้ #1 Best Seller in Video Direction & Production

#1 in Movie Director Biographies

#1 in Movie Industry

bottom of page