top of page
กระตุ้นพนักงานยังไง
ให้มีไฟตลอดเวลา
 
REVIEW:

หนังสือพูดถึงวิธีการทำให้พนักงานที่กำลังหมดไฟในการทำงาน หรือไม่รู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงาน กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในเล่มจะใช้คำว่า "กลไกค้นหา" เพราะมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อ ค้นหา ทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา องค์กรที่กำหนดหน้าที่เดิม ๆ ซ้ำ ๆ แบบไม่ให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ก็เป็นเหมือนการดับไฟในการทำงานของพนักงาน ในเล่มจึงมีวิธี เปิดกลไกค้นหาในตัวพนักงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานและองค์กรให้ดีขึ้น

HIGHLIGHTS:​​​

- ค้นพบเคล็ดลับส่งเสริมพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการทำงานเต็มร้อย ด้วยหลักการทางประสาทวิทยา

- เขียนโดยศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กรที่ London Business School และเป็น 1 ใน 25 นักวิชาการด้านการบริหารที่ทรงอิทธิพลที่สุด

- แปลแล้ว 4 ภาษาทั่วโลก

bottom of page