top of page
It's Anybody's English ภาษาอังกฤษง้าย...ง่าย พูดได้ พูดดี
 
REVIEW:

หนังสือที่จะช่วยให้พูดอังกฤษได้สุดปังยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่!

HIGHLIGHTS:​​​

- ช่วยให้ฝึกสำนวนและบทสนทนาที่เสมือนสถานการณ์จริง

- ฝึกประโยคแบบสั้น ๆ จดจำง่าย พร้อมคำอ่านคำแปล

- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ช่วยให้จดจำได้ยิ่งขึ้น

- ไฟล์ MP3 ฝึกฟัง-พูด

bottom of page