top of page
100 Things Successful People Do 100 เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ
REVIEW:

100 Things Successful People Do เป็นหนังสือสรุปเคล็ดลับของการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนชีวิต 100 ข้อ ให้เป็นคนประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องการงาน ความสัมพันธ์กับผู้คนและสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และชีวิตหลังเกษียณ

HIGHLIGHTS:​​​

• เป็นหนังสือขายดี ปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้ว ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

• ได้รับคำนิยมโดย ดร.มาร์แชล โกลด์สมิท เป็น 1 ใน 50 นักคิดและผู้นำทางด้านธุรกิจ ผู้มีอิทธิพลต่อวงการบริหารธุรกิจในรอบกว่า 80 ปี

• เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ชอบอ่านหนังสือพัฒนาตนเองแบบเป็นบทสั้นๆ จบใน 2-3 หน้า แต่ได้ทั้งแรงบันดาลใจดีๆ และนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต

bottom of page