top of page
SER-SWR3: ภาพวาดอมตะต้องคำสาปของดอเรียน เกรย์
REVIEW:

"เป็นวรรณกรรมคลาสสิก โดยนำเสนอแนวคิดต่างๆ จากการวิพากษ์ผ่านบทสนทนาของตัวละครในประเด็นศิลปะ ความเชื่อ วัฒนธรรม ชนชั้น เพศ สิทธิเสรีภาพ โครงสร้างทางสังคม และศีลธรรม"

HIGHLIGHTS:​
  • ​หนังสืออ่านนอกเวลา ออกแบบให้อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น แบ่งระดับยากง่าย ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม

  • แปลศัพท์หน้าต่อหน้า

  • แบบฝึกหัดก่อน-หลังอ่านเนื้อเรื่อง พร้อมเกร็ดความรู้แบบบูรณาการด้านต่าง ๆ

  • MP3 ฝึกฟัง-พูด สำเนียงเจ้าของภาษา

  • "ดอเรียน เกรย์" ชายหนุ่มรูปงามเจ้าของภาพวาดชวนพิศวง ที่เก็บความลับในจิตวิญญาณได้อย่างแยบยล... จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อภาพวาดแก่ชราแทนเจ้าของภาพที่มีรูปโฉมเป็นอมตะ ใครกันจะคาดคิดว่าเขาจะก่อโศกนาฏกรรมได้โดยไม่รู้สึกบาป!

bottom of page