top of page
คุณจะเลือกเป็ดหรือนกอินทรี? You Can't Send a Duck to Eagle School
REVIEW:

บทเรียนจากภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์จริงของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจองค์ประกอบของการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นที่รักของลูกน้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ประสบความสำเร็จ

HIGHLIGHTS:​

ผู้เขียนได้นำประสบการณ์กว่า 30 ปีในฐานะผู้บริหาร และจากการพูดคุยกับเพื่อนฝูง ซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับสูง นักพูด นักวิชาการ โค้ช มากลั่นกรองเรียบเรียงเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาสั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างของผู้นำที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นที่รักของลูกน้อง และที่สำคัญที่สุด – ประสบความสำเร็จ

bottom of page