top of page
คนฉลาด เจรจาเป็น
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการพูดโต้ตอบสำหรับคนที่ต้องการตอบกลับบทสนทนาอย่างชาญฉลาด ใช้ได้ทั้งสำหรับการทำงานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะการเขียนเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างหลากหลายสถานการณ์และประโยคการสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

HIGHLIGHTS:​

– หนังสือขายได้มากกว่า 400,000 เล่มในญี่ปุ่น

– ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วในไต้หวัน

– เป็นหนังสืออ่านง่าย นำไปปรับใช้ได้จริง เหมาะสำหรับวัยทำงาน เป็นเสมือนเทคนิคการเอาตัวรอดในที่ทำงาน

bottom of page