top of page
เลิี้ยงลูกให้สนุก & มีความสุขกับการเรียนรู้
REVIEW:

รวมสารพันเทคนิคเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการเรียนของลูก ที่ช่วยให้พ่อแม่ยุคใหม่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของลูก รวมถึงวางแผนเรื่องเรียนให้ลูก เพื่อปั้นลูกให้เก่ง ดี และมีความสุข

HIGHLIGHTS:​

แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนและทักษะต่าง ๆ ของลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก

bottom of page