top of page
ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 1
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
REVIEW:

ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 1 เล่มขายดีกลับมาในรูปโฉมใหม่ สอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เหมาะกับผู้เรียนทุกคน อธิบายหลักการและไวยากรณ์เกาหลีแบบเข้าใจง่าย สอนคำศัพท์น่ารู้และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และมีไฟล์เสียง MP3 ฝึกพูดและฟัง พากย์โดยเจ้าของภาษา

HIGHLIGHTS:​

สุดยอดชุดหนังสือเรียนเกาหลีที่ขายดีกว่า 50,000 เล่ม เขียนโดยอาจารย์ฮัน ซ็องอิล ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาเกาหลีแก่นักเรียนชาวไทย

bottom of page