top of page
ตะลุยโจทย์อังกฤษ สอบให้ติด ม.1
REVIEW:

- เหมาะสำหรับน้องๆ ป.6 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

- จัดเต็มแนวข้อสอบภาษาอังกฤษกว่า 2,200 ข้อ

- ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และบทสนทนา

- เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

- มีเกร็ดไวยากรณ์และคำศัพท์เสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะและสร้างคลังคำศัพท์ไปพร้อมๆ กัน

HIGHLIGHTS:​

มาเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบไปด้วยกัน!!!

bottom of page