top of page
สมองฟิต เนรมิตด้วยธรรมชาติบำบัด
REVIEW:

ดูแลสุขภาพสมองให้สุดฟิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดและไม่ใช้ยา

HIGHLIGHTS:​

- ผู้เขียน แพทย์หญิงไช่เจียเฟิน จิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรคสมองเสื่อม

- พร้อมทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สูงอายุ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช แพทย์เฉพาะทางด้านประสาท นักกายภาพบำบัด ผู้เชียวชาญด้านสุคนธบำบัด นักโภชนาการ

- ดูแลสุขภาพสมองให้สุดฟิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดและไม่ใช้ยา เช่น กิจกรรมกระตุ้นความรู้คิด โภชนบำบัด การออกกำลังกาย ดนตรีบำบัด สุคนธบำบัด สวนบำบัดและแสงแดดบำบัด สัตว์บำบัด การบำบัดด้วยความจำ จิตบำบัด

bottom of page