top of page
Word Search ศัพท์ซ่อนหา
พาสนุก
 
REVIEW:

-แต่ละเล่มจัดเต็มคำศัพท์กว่า 400 คำ เรียนรู้หลากหลายหมวดในชีวิตประจำวัน รวมถึง A-Z

-ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษพร้อมสอนเกร็ดความรู้รอบตัว -พิเศษ! ฝึกฝนศัพท์จากรูปภาพหลากหลายหมวดท้ายเล่ม -ช่วยฝึกสมองเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ ที่หนู ๆ ควรจะได้รับ เช่น ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

-เขียนโดย ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ สำนักพิมพ์ซีเอ็ดคิดส์

 

HIGHLIGHTS:​

ขายดี พิมพ์แล้วมากกว่า 5 ครั้ง

bottom of page