top of page
จับตาย! วายร้าย Reading Comprehension &
Cloze Passages
 
REVIEW:

ฝึกทำข้อสอบ Reading เล่มนี้เล่มเดียวก็จบแล้ว! เพราะเป็นข้อสอบที่ไว้ฝึกทำโจทย์ได้หลายการสอบ ไม่ว่าจะเป็น TGAT/A-LEVEL/TU-GET/CU-TEP/TOEFL/TOEIC/ SAT ก็ได้! เฉลยก็เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป๊ะ ๆ ตามสไตล์อาจารย์ทีวี

 

HIGHLIGHTS:​

- รวบรวมแนบข้อสอบ Reading Comprehension, Cloze Passages และ Meaning in Context เพื่อลุยสนามสอบ TGAT / A-LEVEL / TU-GET / CU-TEP / TOEFL / TOEIC / SAT

- จับเทคนิค Reading Tactics (8 Fs) เช่น การหาแรงจูงใจ การหาใจความสำคัญของเรื่อง การหารายละเอียดสนับสนุน การหาคำเหมือน การหาคำหรือประโยคอ้างอิง

- ข้อสอบเสมือนจริง ทั้งเนื้อหาและความยากง่าย พร้อมเฉลยอย่างละเอียดจุใจกว่า 600 ข้อ!

bottom of page