top of page
กริยา 3 ช่อง &
12 Tenses จำง่าย เก่งชัวร์
 
REVIEW:

นอกจากจะรวบรวมกริยาหมวดต่าง ๆ ไว้พอเป็นแนวทางแล้ว ยังมี Tense ที่สมบูรณ์ทั้ง 12 Tenses พร้อมตัวอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ วัยประถม!

 

HIGHLIGHTS:​

- ครอบคลุม Irregular Verbs พร้อมหลักผันรูป Regular Verbs ที่เติม -ed, -d

- อธิบายวิธีออกเสียง และรวมหมวดความรู้เสริมน่าสนใจมากมาย

- คำอ่านตามหลักสัทศาสตร์ (Phonetics) ออกเสียงถูกไม่อายใคร!

bottom of page