top of page
พูดอังกฤษ ฟิตทุกสถานการณ์
REVIEW:

"เป็นเล่มที่ช่วยฝึกสนทนาได้ครบเครื่องจริงๆ"

HIGHLIGHTS:​

​พูดอังกฤษคล่อง ไม่ปวดตับ เป๊ะทุกสถานการณ์ เรียนรู้ 2,300 สำนวน 900 บทสนทนา 100 เกร็ดภาษา เก่งเร็วทันใจในไม่กี่วัน!

bottom of page