top of page
จับตาย! วายร้าน ญี่ปุ่น PAT 7.3 & พิชิตข้อสอบวัดระดับ (JLPT) N5, N4, N3
REVIEW:

"พิชิตข้อสอบญี่ปุ่นทุกรูปแบบ รวมแนวข้อสอบหลากหลาย หลายชุด เนื้อหาข้อสอบความยากง่ายใกล้เคียงข้อสอบในสนามจริง รูปแบบข้อสอบมีรอบด้านทั้งไวยากรณ์ คันจิ คำช่วย ฯลฯ มีข้อสอบกว่า 700 ข้อ ให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยมีคำอธิบายชัดเจนในเล่ม"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือตะลุยสอบญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ ข้อสอบครบสูตร

bottom of page