top of page
ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช
REVIEW:

"หนังสือที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ของการศึกษา พร้อมจุดไฟให้ครูอาจารย์หันมาเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมๆ เป็น "ห้องเรียนแห่งอนาคต" และเปลี่ยนตัวเองให้เป็น "โค้ช" เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข"

HIGHLIGHTS:​

เขียนโดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ นักวิชาการผู้ก่อตั้ง eduzones.com

bottom of page